เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

-7%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 1000I

฿37,500.00 ฿35,000.00

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 10KI

-9%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 2000I

฿38,500.00 ฿35,000.00
-11%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 5000I

฿39,500.00 ฿35,000.00
-3%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 500I

฿36,000.00 ฿35,000.00
-26%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND HC 15KI

฿18,900.00 ฿14,000.00
-30%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND HC 30KI

฿19,900.00 ฿14,000.00
-12%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND HC 3KI

฿15,900.00 ฿14,000.00
-15%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND HC 6KI

฿16,500.00 ฿14,000.00
-15%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

Cas ECB 150k

฿16,500.00 ฿14,000.00
-15%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

Cas ECB 300k

฿16,500.00 ฿14,000.00
-15%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

Cas ECB 30k

฿16,500.00 ฿14,000.00