เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบคานสมดุลย์

Showing the single result

MOTERCAR SP Beam

SP1200 (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm)  พิกัด 100 kg  ละเอียด 50 g  ราคา 11,000 บาท

SP1202 (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 390 x 580 mm)  พิกัด 300 kg  ละเอียด 100 g ราคา 13,800 บาท

SP1203 (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 650 mm)  พิกัด 500 kg  ละเอียด 100 g ราคา 15,800 บาท

SP1204 (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 740 x 740 mm)  พิกัด 1000 kg ละเอียด 200 g  ราคา 27,000 บาท

SP1205 (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1016 x 1116 mm) พิกัด 2000 kg ละเอียด 500 g ราคา 59,000 บาท