เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบกลไก

Motorcar PB 100

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบกลไก

Motorcar PB 1000

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบกลไก

Motorcar PB 2000

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบกลไก

Motorcar PB 500 แท่นชั่งเล็ก