เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

-6%

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

฿31,000.00 ฿29,000.00

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

JADEVER JLT 1000

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

JADEVER JLT 10T

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

JADEVER JLT 2000

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

JADEVER JLT 20T

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

JADEVER JLT 3000

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

JADEVER JLT 35T

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

JADEVER JLT 5000

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

JADEVER JLT 600

-5%

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

NAGATA HB-33, HC-33

฿38,000.00 ฿36,000.00
-1%

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

NAGATA HC-03, HL-03

฿198,000.00 ฿196,000.00
-8%

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแขวน

NAGATA HS-33

฿25,000.00 ฿23,000.00