จอแสดงน้ำหนัก

AND AD 4407

เครื่องชั่งน้ำหนัก ความละเอียดสูง

AND BM 252

-9%

เครื่องชั่งน้ำหนัก ตั้งโต้ะ

AND EK 1200I

฿16,500.00 ฿15,000.00
-8%

เครื่องชั่งน้ำหนัก ตั้งโต้ะ

AND EK 3000I

฿18,500.00 ฿17,000.00
-11%

เครื่องชั่งน้ำหนัก ตั้งโต้ะ

AND EK 300I

฿17,900.00 ฿16,000.00
-8%

เครื่องชั่งน้ำหนัก ตั้งโต้ะ

AND EK 6100I

฿19,000.00 ฿17,500.00
-12%

เครื่องชั่งน้ำหนัก ตั้งโต้ะ

AND EK 610I

฿19,900.00 ฿17,500.00

Weighing Scale

AND EK-I

-7%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 1000I

฿37,500.00 ฿35,000.00

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 10KI

-9%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 2000I

฿38,500.00 ฿35,000.00
-11%

เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน

AND FC 5000I

฿39,500.00 ฿35,000.00